Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Taak 1.5.1 Opstarten programma's gericht op kennis, ontwikkeling en innovatie landbouw

Taak 1.5.1 Opstarten programma's gericht op kennis, ontwikkeling en innovatie landbouw

De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak zijn, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.

Bedragen × €1,000
  • Vastgestelde begroting
  • Bijstelling
ga terug