Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Omschrijving

Nulmeting

2019

2020

2021

2022

1.5.1.1

Het aantal proeftuinen (in voortgangsrapportage wordt dit verder uitgewerkt naar de doelen 1) kringlopen van grondstoffen, 2) regionale voedselketens en 3) biodiversiteit)

1=11, 2=10, 3=8

PM

PM

PM

PM

1.5.1.2

Het aantal deelnemers aan samenwerkingsverbanden die uitvoering geven aan proeftuinen

27

PM

PM

PM

PM

1.5.1.3

De jaarlijkse kosten van proeftuinen inclusief het aandeel POP3-subsidie (in euro's)

0

PM

PM

PM

PM

ga terug