Najaarsnota 2019

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Wat mag het kosten?

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijgestelde Begroting 2019 t/m Voorjaarsnota

Bijstelling Najarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR 1 Groene ambities

1,233

3,132

75

3,207

2,294

1,898

671

202

PR 1 Sanering glastuinbouw

244

244

0

244

0

0

0

0

PR 1 Reserve UPG 40

0

264

0

264

275

441

0

0

Saldo reserves

-1,477

-3,640

-75

-3,715

-2,569

-2,339

-671

-202

ga terug