Najaarsnota 2019

Bijlage 2 Amendementen en moties

Bijlage 2 Amendementen en moties

Er zijn geen aangenomen amendementen en moties.