Najaarsnota 2019

Bijlage 3 Subsidie-overzichten

Subsidieplafonds 2019 voor boekjaar- en projectsubsidies

Subsidieplafonds 2019 voor boekjaar- en projectsubsidies

Doel

Subsidie regeling nummer

Titel van regeling

Door PS in 2017 of 2018 vastgesteld subsidie plafond m.b.t. 2018 (in €)

Maximaal te subsidiëren in 2019 (in €) en opgenomen in de Begroting 2019

Vastgesteld bij Voorjaarsnota 2019

Voorstel Najaarsnota 2019

Maximaal te subsidiëren in 2019 (in €) en op te nemen in de begroting voor 2019

Aanvraag-periode 2019

1.4

1.6.21

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL)

13,000,000

30,000,000

0

0

30,000,000

Afhankelijk van het openstellingsbesluit

1.4

1.6.60

Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013

160,000

150,000

0

0

150,000

Afhankelijk van het openstellingsbesluit

1.4.

1.6.68

Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016

18,410,000

8,150,000

0

0

8,150,000

Afhankelijk van het openstellingsbesluit

1.5

1.6.69

Subsidieregeling Plattelands Ontwikkeling Programma 2014-2020 (POP3)

20,900,000

7,000,000

14,500,000

0

21,500,000

Wordt in de loop van 2019 bekend

1.3, 1.4 en 1.5

1.6.76

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

4,845,000

8,482,500

2,490,000

150,000

11,122,500

1.3

1.6.75

Subsidieregeling Gebiedsprogramma’s Groen Zuid-Holland

1,195,000

0

0

0

0

1.6

1.6.81

Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2016

43,049

41,036

0

0

41,036

Als het bedrag niet is besteed komt dit ten goede van 2019

1.6

1.6.79

Subsidieregeling Asbest eraf? zon er op! Zuid-Holland 2017

850,000

500,000

0

0

500,000

Meerjaren subsidie plafond 2017-2023

2.1, 2,2 en 2,3

1.6.74

Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 (SRM)

14,707,000

14,563,080

0

0

14,563,080

2019

3.1

1.6.65

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

13,440,000

13,440,000

0

0

13,440,000

wordt bekend in de loop van 2019

3.1

1.6.86

Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland

0

1,500,000

2,500,000

0

4,000,000

2019

3.2

1.6.78

Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie 2017

4,500,000

0

2,000,000

0

2,000,000

Meerjaren subsidieplafond

2017-2019

3.4

1.6.47

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

500,000

500,000

0

0

500,000

3.4

1.6.62

Subsidieregeling regionale netwerken topsectoren Zuid-Holland

1,000,000

0

0

0

0

3.1

1.6.64

Subsidieregeling Cofinanciering EFRO Zuid-Holland (interreg)

4,999,923

3,000,000

1,000,000

0

4,000,000

meerjarensubsidie-plafond

3.1

1.6.90

Subsidieregeling Cofinanciering EFRO Zuid-Holland (Kansen voor West II)

0

12,850,000

3,305,000

0

16,155,000

meerjarensubsidie-plafond

3.1

1.6.85

Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland

750,000

2,500,000

0

0

2,500,000

1-11-2018 t/m

12/31/2019

3.5

1.6.84

Subsidieregeling Energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland

1,000,000

0

0

0

0

3.1

1.6.82

Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland

500,000

500,000

0

0

500,000

1-3-2019 t/m

7/1/2019

3.5

1.6.83

Subsidieregeling Spreiding Sociale Woningbouw Regio Rotterdam

0

0

5,000,000

0

5,000,000

2019 t/m 2022

3.6

1.6.36

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

4,821,000

3,302,602

0

0

3,302,602

3.6

1.6.42

Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland

4,579,058

3,220,050

0

0

3,220,050

3 mnd na publicatie maatregelen pakket

3.6

1.6.46

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

4,800,000

1,440,000

580,000

0

2,020,000

3.6

1.6.73

Subsidieregeling publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2016

365,000

350,000

0

350,000

4.1

1.6.77

Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2017

200,000

200,000

0

200,000

1-1-2019 t/m

12/31/2019

4.1

1.6.87

Subsidieregeling 75jaar vrijheid in Zuid-Holland

0

0

600,000

600,000

31-8-2019 t/m

5/1/2020

4.1

1.6.83

Maatregelenpakket gebiedsgericht werken Zuid-Holland 2017

6,342,000

0

meerjarenplafond

Totaal (€)

121,907,030

111,689,268

31,975,000

150,000

143,814,268