Najaarsnota 2019

Bijlage 3 Subsidie-overzichten

Subsidieplafonds 2020 voor boekjaar- en projectsubsidies

Subsidieplafonds 2020 voor boekjaar- en projectsubsidies

Doel

Subsidie regeling nummer

Titel van regeling

Door PS in 2017 of 2018 vastgesteld subsidie plafond m.b.t. 2018 (in €)

Maximaal te subsidiëren in 2019 (in €) en opgenomen in de Begroting 2019

Vastgesteld bij Voorjaarsnota 2019 t.b.v. 2020

Voorstel Najaarsnota 2019 t.b.v. 2020

Maximaal te subsidiëren in 2020 (in €) en op te nemen in de Begroting 2020

Aanvraag-periode 2020

3.1

1.6.65

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

13,440,000

13,440,000

13,440,000

0

13,440,000

wordt bekend in de loop van 2020

3.6

1.6.36

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

4,821,000

3,302,602

2,266,942

0

2,266,942

Par 2. Van 1-12-2019 t/m 29-2-2020

3.6

1.6.46

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

4,800,000

1,440,000

336,000

0

336,000

2020 wordt later gepubliceerd

totaal

23,061,000

18,182,602

16,042,942

16,042,942