Najaarsnota 2019

Bijlage 3 Subsidie-overzichten

Begrotingssubsidies 2019 in vergelijking met 2018

Begrotingssubsidies 2019 in vergelijking met 2018

Doel

Naam instelling
(bedragen in €)

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2018

Opgenomen in de Begroting 2019

Vastgesteld bij
Voorjaarsnota 2019

Voorstel
Najaarsnota 2019

Maximaal te subsidiëren in 2019 en op te nemen in de begroting voor 2019

Programma 1

1.1

Gemeente Westland

147,000

147,000

116,606

0

263,606

1.1

Gemeente Den Haag

140,000

140,000

0

140,000

1.1

Waterschap Rivierenland t.b.v. klimaatdijk Streefkerk

150,000

0

0

0

0

1.2

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden t.b.v. het project Klimaat-slimme landbouw

0

0

1,600,000

0

1,600,000

1.2

Provincie Utrecht t.b.v. twee projecten

0

0

0

100,000

100,000

1.2

Gemeente Alphen aan den Rijn t.b.v. één project

0

0

0

1,000,000

1,000,000

1.2

Gemeente Krimpenerwaard t.b.v. één project

0

0

0

678,246

678,246

1.2

Gemeente Woerden t.b.v. zeven projecten

0

0

0

797,000

797,000

1.2

Gemeente Gouda t.b.v. twee projecten

0

0

0

1,316,500

1,316,500

1.2

Veenweide Innovatie Centrum t.b.v. één project

0

0

0

1,374,702

1,374,702

1.2

Deltares t.b.v. één project

0

0

0

560,000

560,000

1.2

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden t.b.v. één project

0

0

0

119,240

119,240

1.2

Stichting Blauwzaam t.b.v. de pilot Drukdrainage

0

0

0

405,000

405,000

1.3

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) t.b.v. het project Tiny Forest

0

0

500,000

0

500,000

1.3

Stichting Goede Waar t.b.v. het project GO3D market

0

0

50,000

0

50,000

1.3

Stichting Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland t.b.v. het project Groenste familie van Zuid-Holland

0

0

50,000

0

50,000

1.3

Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen t.b.v. o.a. het verkrijgen en behouden van het Nationaal Park

0

0

181,500

181,500

363,000

1.3

Parkschap De Biesbosch t.b.v. beheer recreatiegebied

400,670

412,000

0

0

412,000

1.3

Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. het beheer recreatiegebied de Dobbeplas en Groene Keijzer

270,888

278,000

0

0

278,000

1.3

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde t.b.v. het beheer recreatiegebied

407,400

418,000

0

0

418,000

1.3

Natuur-recreatieschap Midden Delfland t.b.v. het beheer recreatiegebied

148,700

153,000

0

0

153,000

1.3

Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

1,827,426

1,875,000

0

0

1,875,000

1.3

Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg t.b.v. het beheer recreatiegebied

974,700

1,001,000

0

0

1,001,000

1.3

Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta t.b.v. het beheer recreatiegebied

2,000,000

0

0

0

0

1.3

Stichting Wandelnet

51,990

0

0

0

0

1.3

Stichting Landelijk Fietsplatform

59,672

0

0

0

0

1.3

Prins Bernhard Cultuurfonds t.b.v. het fonds groenblauwe schoolpleinen

0

500,000

0

0

500,000

1.3

Gemeente Dordrecht t.b.v. Nationaal Park programmamanagement Nieuw Stijl NLDelta-gebied

0

0

65,000

130,000

195,000

1.3

Gemeente Dordrecht t.b.v. opzet en organisatie Nationaal Park Nieuw Stijl NLDelta-gebied

0

0

85,000

165,000

250,000

1.3

Gemeente Goeree Overflakkee t.b.v. expeditie Haringvliet (recreatieve vaarverbinding op het Haringvliet)

0

0

50,000

-50,000

0

1.4

Gemeente Gouda t.b.v.de afkoop beheer Steinse groen

0

0

50,000

0

50,000

1.4

Gemeente Gouda t.b.v.de inrichting Steinse groen

0

0

200,000

0

200,000

1.4

Voet en fietsveren gemeente Kaag en Braassem, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Ridderkerk

69,000

69,000

0

0

69,000

1.4

Stichting natuurmonumenten t.b.v. deelgebied Meijengraslanden

270,000

0

1,060,000

0

1,060,000

1.4

BoerenNatuur Zuid-Holland t.b.v.het project m.b.t. agro-biodiversiteit en natuur

0

0

385,000

0

385,000

1.4

Coöperatie Collectief De Groene Klaver

0

0

89,255

0

89,255

1.4

Coöperatie Collectief Hoeksche Waard

0

0

70,000

0

70,000

1.4

Coöperatie Collectief Krimpenerwaard

0

0

48,000

0

48,000

1.4

Coöperatie Collectief Midden Delfland

0

0

74,500

0

74,500

1.4

Coöperatie Collectief Alblasserwaard Vijfheerenlanden

0

0

320,000

0

320,000

1.4

Waterschap Rivierenland t.b.v. de gebiedsagenda Water en Groen Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

0

0

0

2,808,675

2,808,675

1.5

Agrarische Natuurvereniging Vockestaert t.b.v. weidevogelkerngebied Commandeurspolder

750,000

0

0

0

0

1.5

Stichting voedselfamilies Zuid-Holland

200,000

0

500,000

0

500,000

1.5

Programma “Jong Leren Eten”

300,000

0

0

0

0

1.5

Coöperatie Hoeve Biesland BA

139,422

139,422

0

0

139,422

1.4

Faunabeheereenheid Zuid Holland

405,000

440,000

0

0

440,000

1.5

Gemeente Midden-Delfland duurzaam boer blijven

695,000

0

0

0

0

1.5

F Franzen t.b.v. Akkerbouw Innovatie en Kenniscentrum

780,000

0

0

0

0

1.5

Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon

0

1,500,000

0

0

1,500,000

Programma 2

2.1

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) t.b.v. duurzame bereikbaarheid

0

366,000

0

0

366,000

2.1

Gemeente Rotterdam t.b.v. verlenging van het spoor naar Hoek van Holland strand.

0

15,100,000

0

0

15,100,000

2.1

Verkeersonderneming t.b.v. project Logistiek in de stad (Cityhubs en City Logistics lab)

0

0

200,000

0

200,000

2.1

Verkeersonderneming t.b.v. project Logistiek in de stad (Marktplaats voor mobiliteit, en infrastructuur en werkgeversaanpak)

0

0

200,000

0

200,000

2.1

Bereik t.b.v. het project Regelaanpak/moving traffic

0

0

98,140

0

98,140

2.1

VNO-NCW West t.b.v. maatregelen op het gebied van Smart Mobility en smart Logistics

0

0

200,000

0

200,000

2.1

Ministerie I&W t.b.v. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda

0

700,000

0

0

700,000

2.1

Ministerie I&W t.b.v. innovatieve aanpak A15

0

2,600,000

0

0

2,600,000

2.1

Royal Flora Holland t.b.v. het project beter benutten goederenvervoer

0

0

590,000

0

590,000

2.2

Rijkswaterstaat t.b.v. aansluiting A16 en de N3

17,153,000

0

0

0

0

2.2

Rijkswaterstaat t.b.v. rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht

5,350,000

0

0

0

0

2.2

Fietsersbond

43,000

43,000

0

0

43,000

Programma 3

3.1

Stichting Space Campus Noordwijk t.b.v. inrichting Campus-ontwikkeling

0

0

255,000

0

255,000

3.1

TNO t.b.v. SMITZH-3 blok 1

0

0

3,200,000

0

3,200,000

3.1

Innovation Quarter t.b.v. SMITIZH-3 blok 2

0

0

2,025,000

0

2,025,000

3.1

Innovation Quarter

2,772,250

2,272,000

75,250

0

2,347,250

3.1

Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen

200,000

175,000

0

0

175,000

3.1

Stichting Biobased Delta

242,000

242,000

0

0

242,000

3.1

Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten t.b.v. SRON-gebouw

7,000,000

0

0

0

0

3.1

Gemeente Rotterdam t.b.v. Global Centre of Excellence Climate Adaption

250,000

0

0

0

0

3.1

W2C i.o. KvK 1355022 t.b.v. transitie chemiecluster

7,500,000

7,500,000

0

0

7,500,000

3.1

Regmed XB t.b.v. ontwikkelen regeneratieve geneeskunde

0

125,000

0

0

125,000

3.1

Stimuleren in de Bouw 2030 (STIB)

0

0

75,000

0

75,000

3.2

Deltalinqs t.b.v. onderzoek energiebesparing industrie

0

0

200,000

0

200,000

3.5

Greenport West-Holland

0

0

100,000

0

100,000

3.6

Erfgoedhuis Zuid-Holland

1,675,273

1,675,273

0

0

1,675,273

3.6

Stichting molenviergang Aarlanderveen

22,058

22,500

0

0

22,500

3.6

Kunstgebouw

1,222,200

1,222,200

0

0

1,222,200

3.6

Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP)

30,555

30,555

0

0

30,555

3.6

Zuid-Hollandse Popunie

127,313

127,313

0

0

127,313

3.6

Bevrijdingsfestival

23,648

23,648

0

0

23,648

3.6

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

203,700

203,700

0

0

203,700

3.6

Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West

20,000

20,000

0

0

20,000

3.2

Deltalinqs t.b.v. fase 3 van H-Vision project Blauwe waterstof

0

0

100,000

0

100,000

3.2

Netverder B.V. t.b.v. de realisatie van een open netwerk voor stoom

0

2,000,000

0

2,000,000

3.5

Gemeente Alphen aan de Rijn t.b.v. project tussen de Kerken

0

0

200,000

0

200,000

3.3

Germeente Nissewaard t.b.v. pilot verstedelijkingsbeleid en opheffen PDV-locaties

0

0

1,250,000

0

1,250,000

3.5

Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard t.b.v. project Groene inpassing Nieuw Reijerwaard

9,000,000

0

0

0

0

3.7

Gemeente Rotterdam inzake bodemsanering Kralingse Plas

500,000

0

0

0

0

3.7

PROAV B.V.

0

0

0

700,000

700,000

Programma 4

4.2

Probiblio

5,042,640

5,042,640

0

0

5,042,640

Totaal programma 1 t/m 4

68,564,505

46,563,251

14,263,251

10,285,863

71,112,365