Najaarsnota 2019

Bijlage 3 Subsidie-overzichten

Begrotingssubsidies 2020 in vergelijking met 2018 en 2019

Begrotingssubsidies 2020 in vergelijking met 2018 en 2019

Doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2018

Maximaal te subsidiëren in 2019 en opgenomen in de begroting van 2019

Vastgesteld bij voorjaarsnota 2019 t.b.v. 2020

Voorstel Najaarsnota 2019 t.b.v. 2020

Maximaal te subsidiëren in 2020 en op te nemen in de begroting voor 2020

3.6

Erfgoedhuis Zuid-Holland

1,675,273

1,675,273

1,675,273

0

1,675,273

3.6

Stichting molenviergang Aarlanderveen

22,058

22,500

22,058

0

22,058

3.6

Kunstgebouw

1,222,200

1,222,200

1,222,200

0

1,222,200

3.6

Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP)

30,555

30,555

30,555

0

30,555

3.6

Zuid-Hollandse Popunie

127,313

127,313

127,313

0

127,313

3.6

Bevrijdingsfestival

23,648

23,648

23,648

0

23,648

3.6

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

203,700

203,700

203,700

0

203,700

3.6

Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West

20,000

20,000

20,000

0

20,000

3.1

Stichting Biobased Delta

242,000

242,000

242,000

0

242,000

4.2.

Probiblio

5,042,640

5,042,640

5,042,640

0

5,042,640

4.2.

Gemeente Rotterdam Eurovisie Songfestival

0

0

1,000,000

0

1,000,000

totaal

8,609,387

8,609,829

9,609,387

0

9,609,387